Skip to content

Sverdrup Rådgivning AS tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med transaksjoner av næringseiendom i Stavanger-regionen. Vi representerer enten kjøper eller selger og tar et helhetlig ansvar for prosessen, fra innledende analyse til transaksjonen er gjennomført.

Øvrige tjenester inkluderer verdivurdering, analyse og rådgivning knyttet til finansiering, restrukturering og strategi.

Vi har lang relevant erfaring og et stort nettverk av eiendomsutviklere, investorer og långivere. Vi opererer med høy grad av profesjonalitet og integritet og jobber systematisk og dedikert med det enkelte oppdrag.

TRANSAKSJONSRÅDGIVNING
 • Partsrepresentant ved kjøp eller salg
 • Salgsstrategi og klargjøring for salg
 • Investeringsstrategi og eiendomssøk
 • Markedsføring, forhandling og avtaleverk
 • Koordinere due diligence og øvrige rådgivere
FINANSIERING
 • Søk etter alle typer kapital
 • Utarbeide lånesøknad
 • Modellering av kontantstrøm og sensitivitetsanalyser
 • Forhandling med banker og andre långivere
 • Restrukturering av gjeld
ANNEN RÅDGIVNING
 • Markedsanalyse
 • Verdivurdering
 • Investeringsanalyse
 • Strategi
 • Risikoanalyse
 • Sale and leaseback
Back To Top